Neidio i'r prif gynnwys

Teitl cyflogwr

Arhoswch, yn llwytho

Swyddi gwag Gwasanaethau Nyrsio: Wardiau Asesu / Derbyniadau

 1. COVID-19 Vacancy
  Advanced Nurse Practitioner
  Band 7
  Arbenigedd:
  Advanced Nurse practitioner
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  24 awr yr wythnos (2 X 12 hour shifts per week)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
  Ysbyty Cwm Rhondda
 2. Nyrs Staff
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Ddwys
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (dyddiau a noson)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Glan Clwyd
 3. Nyrs Gofrestredig
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  MHLD
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (37.5 awr yr wythnos)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Maelor Wrecsam
 4. Registered Nurse Pre-Assessment Clinic
  Band 5
  Arbenigedd:
  Pre-assessment Nursing
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  Pan-Gwent
 5. Nyrs Gofrestredig, Ward Gwanwyn, YWM
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl ac Anable Dysgy
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (37.5 awr yr wythnos)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Uned Heddfan, Wrecsam Maelor
 6. Health Care Assistant
  Band 2
  Arbenigedd:
  Acute Medical unit
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Shift work)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
  Princess of Wales Hospital
 7. Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd
  Band 2
  Arbenigedd:
  Gofal Heb ei Drefnu
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Arall
  Oriau llawn a rhan amser amrywiol ar gael
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  Ysbyty Cyffredinol Glangwili