Neidio i'r prif gynnwys

Teitl cyflogwr

Arhoswch, yn llwytho

COVID-19 - Swyddi gwag

 1. COVID-19 Vacancy
  Rheolwr Prosiect Cynorthwyydd Llywodraethu Gwybodaeth
  Band 6
  Arbenigedd:
  Llywodraethu Gwybodaeth
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  TBC
 2. COVID-19 Vacancy
  Registered Health Care Professional
  Band 5
  Arbenigedd:
  Immunisations
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - Part time hours available
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
  Swansea Bay Mass Vaccination Centre
 3. COVID-19 Vacancy
  Therapydd Iaith a Lleferydd – Uwch Arbenigwr, dwys, Gorllewin
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Therapi Iaith a Lleferydd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5 awr y wythnos)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Gwynedd
 4. COVID-19 Vacancy
  Therapy Assistant Practitioner
  Band 4
  Arbenigedd:
  Psychology / Physiotherapy / Occupational Therapy
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5 awr yr wythnos)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  Ysbyty Sant Cadog
 5. COVID-19 Vacancy
  Specialist Biomedical Scientist
  Band 5/6
  Arbenigedd:
  Microbiology
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Covering 7 days per week including night shifts)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  Ysbyty Brenhinol Gwent
 6. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd Gweinyddol Rheolaeth Weinyddol
  Band 3
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
  I'w gadarnhau wrth benodi
 7. COVID-19 Vacancy
  Support and Business Analyst
  Band 5
  Arbenigedd:
  Support and Business Analyst
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Gweithio hyblyg
  37.5 awr yr wythnos
  Iechyd a Gofal Digidol Cymru
  TBC
 8. COVID-19 Vacancy
  Health Care Support Worker Critical Care
  Band 2
  Arbenigedd:
  Critical Care - ITU / HDU
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Various hours available)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
  Princess of Wales Hospital
 9. COVID-19 Vacancy
  Clerc Mynediad ac Archebu
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Canolfan Trefnu Apwyntiadau a Mynediad Cleifion
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Glan Clwyd
 10. COVID-19 Vacancy
  Peer Mentor
  Band 3
  Arbenigedd:
  Addictions
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos (9 - 5pm)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  GSSMS
 11. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Gymuned/Nyrs Ardal
  Band 5
  Arbenigedd:
  Gofal iechyd gymunedol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  oriau llawn amser ar gael
  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
  Ystradgynlais
 12. COVID-19 Vacancy
  Therapies Administration Officer
  Band 3
  Arbenigedd:
  Administration
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Canolfan Ganser Felindre
  Velindre Cancer Centre
 13. COVID-19 Vacancy
  Mental Health Assessment Team Nurse
  Band 6
  Arbenigedd:
  Mental Health
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (The shift pattern includes weekends and nights)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
  Princess of Wales Hospital
 14. COVID-19 Vacancy
  Seingraffydd / Gwyddonydd Fasgwlaidd Clinigol
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Uwchsain /Gwyddonydd Fasgwlaidd Clinigol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Gwynedd
 15. COVID-19 Vacancy
  Banc - Technegydd Brechu Fferylliaeth a Màs
  Band 5
  Arbenigedd:
  Phamarcy
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Arall - Banc
  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
  Ar draws Powys
 16. COVID-19 Vacancy
  Band 6 Nurse - Mass Immunisations
  NHS AfC: Band 6
  Arbenigedd:
  PCIC
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  Various sites across UHB
 17. COVID-19 Vacancy
  Assistant Director of Transformation - Home First & Assistant Director of Transformation - Hospital Flow
  Band 8d
  Arbenigedd:
  Senior Management
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 18. COVID-19 Vacancy
  Transformation Manager - Home First & Transformation Manager - Hospital Flow
  Band 8c
  Arbenigedd:
  NHS Wales Delivery Unit
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
  Unit 1, 2nd Floor, Old Field Road, Bocam Park, Pencoed, Bridgend, CF35 5LJ
 19. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd – Gofal yn y Cartref SIR GAERFYRDDIN
  Band 2
  Arbenigedd:
  Tîm Cymunedol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  Sir Gaerfyrddin
 20. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd – Gofal yn y Cartref CEREDIGION
  Band 2
  Arbenigedd:
  Tîm Cymunedol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  Ceredigion
 21. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd – Gofal yn y Cartref SIR BENFRO
  Band 2
  Arbenigedd:
  Tîm Cymunedol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  Sir Benfro
 22. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd – Gofal yn y Cartref SIR GAERFYRDDIN Cymraeg Hanfodol
  Band 2
  Arbenigedd:
  Tîm Cymunedol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  Sir Gaerfyrddin
 23. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd – Gofal yn y Cartref CEREDIGION Cymraeg hanfodol
  Band 2
  Arbenigedd:
  Tîm Cymunedol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  Ceredigion
 24. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd – Gofal yn y Cartref SIR BENFRO Cymraeg hanfodol
  Band 2
  Arbenigedd:
  Tîm Cymunedol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  Sir Benfro
 25. COVID-19 Vacancy
  Health Care Support Immunisation programme
  Band 2
  Arbenigedd:
  Immunisations
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
  Bay Field Hospital Vaccination Centre
 26. COVID-19 Vacancy
  Clerical Bank - Frailty
  Arbenigedd:
  Clerical
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Gweithio hyblyg - Bank as and when required
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  Various sites across the healthboard
 27. COVID-19 Vacancy
  Admin Receptionist
  Band 2
  Arbenigedd:
  English
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
  Neath Port Talbot & University Hospital of Wales Cardiff
 28. COVID-19 Vacancy
  Contact Advisors
  Band 3
  Arbenigedd:
  Test, Trace and Protect
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Full Time 37.5 hours per week - shifts between 08:00-19:00 7 days a week,.)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  Caerleon House, Cleppa Park
 29. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Llawfeddygaeth fasgwlaidd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Oriau amrywiol ar gael)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Glan Clwyd
 30. COVID-19 Vacancy
  Bank Medical Laboratory Assistant
  NHS AfC: Band 3
  Arbenigedd:
  Health Science Services
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Arall - as and when
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
  CTM Wide
 31. COVID-19 Vacancy
  Senior Project Manager
  Band 7
  Arbenigedd:
  Project Management
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  St Cadocs Hospital
 32. COVID-19 Vacancy
  Senior Physiotherapist Acute Medicine UHW
  Band 6
  Arbenigedd:
  Physiotherapy
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 26.25 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  University Hospital of Wales
 33. COVID-19 Vacancy
  Porthor Cyffredinol
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Porthora
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 15 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Wrecsam
 34. COVID-19 Vacancy
  Meddyg Teulu Cyflogedig Ardal Dwyrain
  Meddygol a Deintyddol y GIG: Meddyg Teulu
  Arbenigedd:
  meddyg teulu cyflogedig
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 37.5 awr yr wythnos (Llawn amser neu ran amser)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Meddygfeydd Teulu Sir y Fflint neu Wrecsam
 35. COVID-19 Vacancy
  Swyddog Technegol Cynorthwyol Fferylliaeth
  Band 2
  Arbenigedd:
  Cynorthwyydd Fferylliaeth Band 2
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Arall - Banc
  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
  Ar draws Powys
 36. COVID-19 Vacancy
  Ysgrifennydd Tîm
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Uwch Adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Hafod CMHT
 37. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd Arlwyo
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Arlwyo
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 20 awr yr wythnos (Rota 7 wythnos)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Ruthin
 38. COVID-19 Vacancy
  Gweithredwr yr Uned Profi Symudol
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Uned Profi Symudol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn Amser 37.5 awr yr wythnos)
  Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
  Caerdydd neu Dŷ Elwy
 39. COVID-19 Vacancy
  Clinical Lead Complementary Therapy Service
  Band 6
  Arbenigedd:
  Cancer and Palliative Care
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 20.5 awr yr wythnos
  Canolfan Ganser Felindre
  Velindre Cancer Centre
 40. COVID-19 Vacancy
  Cymhorthyydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Domestig
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 17 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty'r Waun
 41. COVID-19 Vacancy
  Primary Care MH Specialist Practitioner
  Band 7
  Arbenigedd:
  Mental Health Nursing/OT/Social Work
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  Cardiff Universities, Cardiff East Cluster and City and South Cluster
 42. COVID-19 Vacancy
  Lead Test Analyst
  Band 6
  Arbenigedd:
  Application Development & Support
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Iechyd a Gofal Digidol Cymru
  Ty Glan-yr-Afon
 43. COVID-19 Vacancy
  Nyrs gofrestredig - Lolfa Rhyddhau
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Lolfa Rhyddhau
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 36 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Maelor Wrecsam
 44. COVID-19 Vacancy
  Stores Operative - BANK
  Band 2
  Arbenigedd:
  Bank Stores Operative
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Gweithio hyblyg
  • Arall
  Various hours available - BANK SHIFTS
  GIG Cymru Partneriaeth Cydwasanaethau
  Sites Across Wales
 45. COVID-19 Vacancy
  District Nurse Team Leader
  Band 7
  Arbenigedd:
  District Nurse
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
  Pyle Life Centre
 46. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Gymuned - Tim Cartref yn Gyntaf
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Gymuned
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Maelor Wrecsam
 47. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd i’r Radiograffydd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Radioleg
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 7.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Yr Wyddgrug
 48. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Domestig
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Various hours available
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Glan Clwyd
 49. COVID-19 Vacancy
  Cynorthy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Domestig
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Various hours available
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Wrecsam Maelor
 50. COVID-19 Vacancy
  Ymarferydd Uwch - COVID Hir
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Uwch Ymarferydd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Oriau llawn amser a rhan amser ar gael
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  BCUHB