Neidio i'r prif gynnwys

Teitl cyflogwr

Arhoswch, yn llwytho

COVID-19 - Swyddi gwag

 1. COVID-19 Vacancy
  Specialist Physiotherapist - Major Trauma rotation
  Band 6
  Arbenigedd:
  Major trauma rotational scheme
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (On call and emergency duty)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  University Hospital of Wales
 2. COVID-19 Vacancy
  Seicolegydd Clinigol/Ymarferydd Gofal Camu
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl Oedolion
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  East/Central/West base TBC
 3. COVID-19 Vacancy
  C.N.M.C Clerc Bwcio
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  clerc Bwcio
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos (Oriau amrywiol ar gael dros 5 diwrnod)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Wrecsam Maelor
 4. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwy-ydd Domestig
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Glanhau
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 12.5 awr yr wythnos (Gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Canolfan Plant Rhuddlan
 5. COVID-19 Vacancy
  Iechyd Meddwl Therapydd Galwedigaethol Arbenigol MEWNOL
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Iechyd Meddwl Pobl Hŷn
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Wrecsam Maelor a safleoedd ar draws Ardal y Dwyrain
 6. COVID-19 Vacancy
  Uwch Gynorthwyydd Gofal Iechyd ar gyfer yr Uned Profi Cymuned
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Rhaglen Profi Covid
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Oriau amrywiol ar gael
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Wrecsam Maelor
 7. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  HCSW
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Arall
  37.5 awr yr wythnos (Shiftiau 12 awr, penwythnosau a nosweithiau cylchdro, oriau amrywiol ar gael)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Tuag Adref, Alltwen Team
 8. COVID-19 Vacancy
  Goruchwyliwr Domestig
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Goruchwyliwr
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 35 awr yr wythnos (Oriau amrywiol ar gael)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Maelor
 9. COVID-19 Vacancy
  Community Support Worker
  Band 3
  Arbenigedd:
  Community Support Worker
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (7 days a week)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  Intensive Rehabilitation and Integration Service
 10. COVID-19 Vacancy
  Clerc Cofnodion Iechyd - CANOL
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Cofnodion Iechyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Glan Clwyd
 11. COVID-19 Vacancy
  Clerc Cofnodion Iechyd - CANOL
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Cofnodion Iechyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Glan Clwyd
 12. COVID-19 Vacancy
  Uned Profi Cymunedol Dirprwy Rheolwr
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (gweithio dros 7 diwrnod)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Glan Clwyd
 13. COVID-19 Vacancy
  Operational Services Supervisor
  Band 3
  Arbenigedd:
  Health Care
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Canolfan Ganser Felindre
  Velindre Cancer Centre
 14. COVID-19 Vacancy
  Clerc Trefnu Apwyntiadau a Mynediad Cleifion
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Rhaglen Frechu Covid
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Optic Centre, St Asaph
 15. COVID-19 Vacancy
  Dirprwy Reolwr Hwb Cyfeiriadau a Chanlyniadau Covid-19
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Rhaglen Profi Covid
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (5 diwrnod allan o 7)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Canlyniadau a Chanol Cyfeirio
 16. COVID-19 Vacancy
  Gweinyddwr yr Hwb Cyfeirio a Chanlyniadau
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Trac a Olrhain
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Newidyn oriau sy'n cwmpasu 7 diwrnod wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Gweithio o bell
 17. COVID-19 Vacancy
  Emotional Wellbeing and Mental Health Team Leader
  Band 7
  Arbenigedd:
  Mental Health Nursing/OT/Social Work
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Gweithio hyblyg
  • Gweithio gartref neu o bell
  37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  St David's Hospital
 18. COVID-19 Vacancy
  Nyrs Staff Cymunedol - Tim Imuwneiddio.
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  NYRS STAFF CYMUNEDOL
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Clinig Saltney
 19. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  HCSW
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  • Arall
  37.5 awr yr wythnos (Shiftiau 12 awr, penwythnosau a nosweithiau cylchdro, oriau amrywiol ar gael)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ward Morfa, Alltwen
 20. COVID-19 Vacancy
  Gweithredwr yr Uned Profi Symudol
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Uned Profi Symudol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn Amser 37.5 awr yr wythnos)
  Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
  Dŷ Elwy
 21. COVID-19 Vacancy
  Senior Paediatric Physiotherapist
  Band 6
  Arbenigedd:
  Children and Women
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  Various Locations across the UHB
 22. COVID-19 Vacancy
  CONSULTANT PHYSICIAN WITH AN INTEREST IN GERIATRIC MEDICINE
  NHS Medical & Dental: Consultant
  Arbenigedd:
  Care of the Elderly
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  10 sesiwn yr wythnos (7 to 10 Sessions available)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Wrexham Maelor Hospital
 23. COVID-19 Vacancy
  Facilities Assistant
  Band 2
  Arbenigedd:
  Operational Services
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 35 awr yr wythnos
  Canolfan Ganser Felindre
  Velindre Cancer Centre
 24. COVID-19 Vacancy
  Facilities Assistant
  Band 2
  Arbenigedd:
  Operational Services
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Canolfan Ganser Felindre
  Velindre Cancer Centre
 25. COVID-19 Vacancy
  Rheolwr Prosiect
  Gradd 7
  Arbenigedd:
  Rheolwr Prosiect
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Dwyran, Canol, neu Orllewin
 26. COVID-19 Vacancy
  Junior Clinical Fellow in Trauma and Orthopaedics
  Junior Clinical Fellow
  Arbenigedd:
  Trauma & Orthopaedics
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 40 awr yr wythnos (40 hours)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  University Hospital Llandough
 27. COVID-19 Vacancy
  COVID-19 Pandemic Response: Archivist
  Band 6
  Arbenigedd:
  Records Management
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre
  Velindre University NHS Trust Headquarters
 28. COVID-19 Vacancy
  Consultant General Paediatrician – Weight Management Service
  NHS Medical & Dental: Consultant
  Arbenigedd:
  General Paediatrics with an interest in Cardiology
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 2 sesiwn yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
  Singleton Hospital
 29. COVID-19 Vacancy
  Highly Specialist Speech & Language Therapist
  Band 7
  Arbenigedd:
  Out-Patients
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  University Hospital Llandough
 30. COVID-19 Vacancy
  Highly Specialist Neonatal and Early Years Lead
  Band 7
  Arbenigedd:
  Paediatric Physiotherapy
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  Noah's Ark Children's Hospital for Wales & Community
 31. COVID-19 Vacancy
  Community Discharge Liaison Nurse
  Band 6
  Arbenigedd:
  Community and Primary Care sservices/Home first
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Days over a 7 day service)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
  Gorseinon Community Hub Home first team, Gorseinon Hospital
 32. COVID-19 Vacancy
  ICT Cyber Security Senior Specialist
  Band 6
  Arbenigedd:
  Administration
  Patrwm gwaith wythnosol:
  37.5 awr yr wythnos (Llawn amser 37.5 awr yr wythnos)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  Mamhilad
 33. COVID-19 Vacancy
  Nosocomial Claims Officer
  Band 5
  Arbenigedd:
  Claims Team
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
  Ynysmeurig House
 34. COVID-19 Vacancy
  Cynorthwyydd Glanhau Trylwyr/Ymateb Cyflym
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Domestig
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 35 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Wrecsam Maelor
 35. COVID-19 Vacancy
  Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd
  Gradd 2
  Arbenigedd:
  Adsefydlu a Gofalu am yr Henoed
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  oriau amrhywiol ar gael
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Penrhos Stanley
 36. COVID-19 Vacancy
  HSDU / SSU Quality Manager
  Band 5
  Arbenigedd:
  Decontamination
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Full Time 37.5 hours per week)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  University Hospital of Wales
 37. COVID-19 Vacancy
  Macmillan Principal AHP for Cancer Services
  Band 8a
  Arbenigedd:
  Therapies
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  CAV UHB
 38. COVID-19 Vacancy
  Specialist Physiotherapist, Paediatric (Experienced Rotational)
  Band 6
  Arbenigedd:
  Physiotherapy
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
  Princess of Wales Children Centre
 39. COVID-19 Vacancy
  Physiotherapist Specialist - MSK
  Band 6
  Arbenigedd:
  Physiotherapy
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  UHW
 40. COVID-19 Vacancy
  Senior Assistant Technical Officer - Mass Vaccination Programme
  Band 4
  Arbenigedd:
  Pharmacy - Technical Services
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos (Oriau llawn amser a rhan amer amrywiol ar gael)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
  Ysbyty Brenhinol Gwent
 41. COVID-19 Vacancy
  Enteral Nutrition Nurse Specialist
  Band 6
  Arbenigedd:
  Enteral Feeding
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  University Hospital of Wales
 42. COVID-19 Vacancy
  Community Nutrition and Dietetics Strategic Lead
  Band 8b
  Arbenigedd:
  Dietetics
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  Riverside Health Centre
 43. COVID-19 Vacancy
  Uwch Gynorthwyydd Gofal Iechyd ar gyfer yr Uned Profi Cymuned (CTU)
  Gradd 4
  Arbenigedd:
  Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  Dyddiau, anghymdeithasol, nosweithiau
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Catherine Gladstone House
 44. COVID-19 Vacancy
  Ffisiotherapydd Cylchdro
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Ffisiotherapi
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Ysbyty Glan Clwyd
 45. COVID-19 Vacancy
  Clinical Specialist Physiotherapist - MSK
  Band 7
  Arbenigedd:
  Physiotherapist
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  Barry Hospital
 46. COVID-19 Vacancy
  CAV 24/7 Salaried GP OOH
  NHS Medical & Dental: Salaried GP
  Arbenigedd:
  Urgent Primary Care
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos (Days only / days and OOH (75% hours in OOH periods) / nights only)
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  Cardiff Royal Infirmary
 47. COVID-19 Vacancy
  Technegydd Fferyllol
  Band 4
  Arbenigedd:
  Technegydd Fferyllol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
  Bronllys